Přeskočit na obsah

Profesionálne služby pre firmy a organizácie

v oblasti vedenia účtovníctva, daní, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

AKCIA!!!* Pri uzatvorení zmluvy na neurčitú dobu dokumentácia je za 50% ZĽAVU.

*Akcia potrvá do konca januára 2024. NABERÁME nové firmy, príležitosti

Účtovníctvo

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a DPH
 • účtovné uzávierky a daňové priznania
 • ekonomické poradenstvo

BOZP

 • vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • školenia zamestnancov
 • vykonávanie pravidelných kontrol

Služby PO

 • vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy
 • školenia pre zamestnancov
 • analýza možnosti vzniku požiaru minimalizácia rizík

Účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva a DPH,
 • daňové priznania,
 • ekonomické poradenstvo týkajúce sa podnikania firiem.

BOZP

Poskytujeme profesionálne bezpečnostno-techniské služby zahŕňajúce:

 • vypracovanie komplexnej BOZP dokumentácie,
 • dohľad na dodržiavanie aktuálnej legislatívy a technologických postupov na pracovisku,
 • poradenstvo a školenia pre vás a vašich zamestnancov,
 • vykonávanie pravidelných kontrol za účelom odstránenia prípadných nedostatkov,
 • sledovanie a dôkladné vyhodnocovanie možných rizík za účelom predídenia nebezpečným situáciám a prípadným pokutám od Inšpektorátu práce.

Požiarna ochrana

Tešíme sa na spoluprácu s vami.