Přeskočit na obsah


Požiarna ochrana


Služby požiarnej ochrany

Zabezpečenie požiarnej ochrany je povinnosťou každej firmy. Požiarna ochrana nie je len zákonná povinnosť ale aj záujem, každej firmy chrániť si svoj majetok, ako aj zdravie a životy ľudí.

Požiarna ochrana vyžaduje vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany pred požiarmi, tak aby zodpovedala legislatívnym predpisom vychádzajúcim zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, ako aj plnenie ďalších povinností, ktoré súvisia s požiarnou ochranou. 

Medzi služby požiarnej ochrany patrí aj naša účasť a pomoc pri kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru, vykonávanie protipožiarnych prehliadok, preškoľovanie zamestnancov a požiarnych hliadok.Služba požiarnej ochrany obsahuje:

  • Vypracovanie a udržiavanie dokumentácie
  • Vykonávanie protipožiarnych prehliadok
  • Organizovanie cvičných poplachov
  • Preškoľovanie zamestnancov
Spoluprácou s naším požiarnym technikom získate:

  • Profesionálne poradenstvo 
  • Upozornenia na zmeny zákonov
  • Pomoc pri zastupovaní pred štátnym dozorom


Netrápte sa s agendou požiarnej ochrany.
Venujte sa vášmu podnikaniu a povinnosti súvisiace s požiarnou ochranou nechajte na nás.
Vyžiadajte si cenovú ponuku!